Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022-03/7/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

27/6/2022

8h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Phòng A1A

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

28/6/2022

8h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng A1A

Hội nghị thường kỳ Quý II/2022

Thành viên Hội đồng trường

Chủ tịch

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Cả ngày

Phòng Tầng 5, Thư viện

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDH Vật lý

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

29/6/2022

8h00

Hà Nội

Hội thảo đánh giá kết quả hoàn thành Chương trình ETEP

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, PGS.TS. Sỹ Danh Thường, VP ETEP

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng HCTC

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A1A, A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Toán

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

Ngày

30/6/2022

8h00

Phòng A1A

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng A1A

Làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Đoàn kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác Đảng

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Sinh học

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A4-906, A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Quản lý giáo dục

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

01/7/2022

8h00

Viện Hàn lâm KH&CN VN

Đại hội Hội Khoa học kỹ thuật phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2022-2027

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Ban tổ chức Đại học

Phòng HCTC

Cả ngày

Phòng A1A, A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Quản lý giáo dục

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

02/7/2022

Cả ngày

Phòng A1A, A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Toán Giải tích

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của Khoa Ngữ văn

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Chủ nhật

Ngày

03/7/2022

Cả ngày

Phòng A1A, A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Toán Giải tích

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....