Lịch công tác tuần từ ngày 04-10/7/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

04/7/2022

7h30

Phòng họp A1A

Họp Giao ban tháng 7

Tập thể lãnh đạo trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Sau giao ban

Phòng họp A1A

Họp Hội đồng xét thi đua năm học 2021-2022

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1390/QĐ-ĐHSP ngày 20/6/2022

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

14h00

Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí Thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A1B

Họp xác định danh mục ngành phù hợp và học phần học bổ sung kiến thức cho công tác tuyển sinh trình độ đạo tạo thạc sĩ

Ban Giám hiệu, Phó phòng đào tạo phụ trách sau đại học, trưởng các khoa

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

15h00

Phòng họp A1A

Làm việc với đoàn công tác của Học viện Phát triển giáo dục nghề, CHDCND Lào

Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo: Phòng KH-CN&HTQT, Đào tạo, Trung tâm HTQT-ĐTTV, Khoa Ngữ văn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

16h00

Thư viện Trường

Làm việc với đoàn công tác của Học viện Phát triển giáo dục nghề, CHDCND Lào

Đại diện BGH; Lãnh đạo Phòng CNTT-TV; Đại diện lãnh đạo Phòng KH-CN&HTQT

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h30

Phòng họp A1B

Họp Rà soát CTĐT trình độ tiến sĩ 2022

Thành phần theo Quyết đinh số 319/QĐ-ĐHSP ngày 22/2/2022

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

 16h00

Phòng họp A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy chi bộ Phòng Đào tạo

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

05/7/2022

7h00

Phòng họp A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy các chi bộ: Khoa Ngoại ngữ, Phòng KH-TC, Phòng BĐCLGD, Khoa Vật lý, Khoa Lịch sử

Phó Bí thư

Mai Xuân Trường

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A1A

Họp xét thuyết minh đề tài cấp cơ sở giao trực tiếp

Theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSP ngày 21/6/2022

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

16h00

Phòng họp A1A

Họp trực tuyến về triển khai dự án với Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu, Hàn Quốc

Đại diện lãnh đạo: Phòng KH-CN&HTQT, Khoa Giáo dục Tiểu học

Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu, Hàn Quốc

Phòng KH-CN&HTQT

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Phòng A1B

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Di truyền và Sinh học thực nghiệm

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

06/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

7h30

Phòng họp A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy các chi bộ: Khoa Toán, Phòng KH-CN&HTQT, Khoa TLGD

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

7h00

Phòng họp A1B

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy các chi bộ: Khoa Ngữ văn, Khoa GDCT, Khoa Địa lý, Khoa GDMN, Phòng QLCSVC

Phó Bí thư

Mai Xuân Trường

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy các chi bộ: Trường THPT, Phòng Công tác Sinh viên

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

07/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104, A4-906

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

7h30

Phòng họp A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

Ban Thường vụ, Chi ủy các chi bộ: Khoa GDTH, Khoa Sinh học, Khoa TDTT, Phòng CNTT-TV

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

08/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Vật lý chất rắn

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

09/7/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

10/7/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....