Lịch công tác tuần từ ngày 11-17/7/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

11/7/2022

8h00

Phòng A1B

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục dục Tiểu học

Ban Thường vụ, Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

8h30

Phòng A1A (online)

Khai mạc lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học

Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa Toán (Phòng CNTV-TT chuẩn bị kết nối hệ thống)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Phòng Đào tạo

9h00

Phòng A4-104

Thống nhất danh sách các môn đề nghị công nhận chuyển đổi tín chỉ cho các lớp GD Tiểu học hệ VLVH mới tuyển sinh

Đại diện BGH, Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng BĐCLGD, Khoa GDTH, Khoa TLGD, Khoa GDCT, Khoa Ngoại ngữ

Phó Hiệu trưởng             Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

14h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Khoa TDTT, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Từ Quang Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng A4-104

Họp góp ý chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

Tiểu ban rà soát CTĐT trình độ TS ngành LL&LSGD, QLGD

Phó Hiệu trưởng             Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

14h30

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Đồng Văn Quân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

12/7/2022

8h00

Phòng A1A

Họp góp ý chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

Tiểu ban rà soát CTĐT trình độ TS ngành Di truyền học, Sinh thái học

Phó Hiệu trưởng             Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

8h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Đại học Thái Nguyên”

Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo (phụ trách sau đại học)

Phó Giám đốc

Trần Thanh Vân

Ban Đào tạo

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa TLGD, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Hà Trần Phương -Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Phòng KH-TC, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Tư

Ngày

13/7/2022

8h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Thực hiện quy trình quyết
định nhân sự Giám đốc
ĐHTN, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bước 1. Hội nghị tập thể lãnh
đạo (lần 1)

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

8h30

Phòng họp 1, ĐHTN

Bước 2. Hội nghị Tập thể lãnh
đạo mở rộng

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

09h30

Phòng họp 1, ĐHTN

Bước 3. Hội nghị Tập thể lãnh
đạo (lần 2)

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

13h30

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Bước 4. Hội nghị cán bộ chủ
chốt

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, TS. Từ Quang Tân, PGS.TS. Đỗ Hồng Thái, TS. Đồng Văn Quân, PGS.TS. Đinh Đức Hợi, TS. Nghiêm Văn Long

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

14h30

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng
bộ ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy
ĐHTN

Văn phòng
Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Bước 5. Hội nghị Tập thể lãnh
đạo (lần 3)

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

16h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Bước 6. Hội nghị Hội đồng
ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Ban TCCB

13h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Khoa Toán, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Từ Quang Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

19h00

Hội trường C1

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 và tổng kết hoạt động NCKH sinh viên giai đoạn 2018-2022

 

 

- Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Trợ lý Khoa học các khoa; Sinh viên đạt giải thưởng SV NCKH cấp Trường năm học 2021-2022; Giảng viên hướng dẫn các đề tài đạt Giải; Sinh viên thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022; Đại biểu mời; Giảng viên, nhà khoa học và người học quan tâm. Sinh viên K55, K56 (Mỗi Khoa cử 10 sinh viên).

Ban tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

14/7/2022

14h00

Phòng A1A

Họp góp ý chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

Tiểu ban rà soát CTĐT trình độ TS ngành Vật lí Chất rắn

Phó Hiệu trưởng             Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

15/7/2022

8h00

Phòng A1A

Họp góp ý chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

Tiểu ban rà soát CTĐT trình độ TS ngành Toán Giải tích, LL&PPDH Bộ môn toán

Phó Hiệu trưởng             Bùi Đức Nguyên

Phòng Đào tạo

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Trường THPT Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Hà Trần Phương -Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Bảy

Ngày

16/7/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

17/7/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....