Lịch công tác tuần từ 18-24/7/2022 

 

Ghi chú:

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

18/7/2022

8h00

Phòng A1A

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Trường (Lần 1) triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường quản lý

Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Hà Trần Phương -Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng Đoàn thể

10h30-11h30

Phòng A1A

Làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Tiếng Anh Khu vực - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo: Phòng KH-CN&HTQT, Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng A4-104

Bế giảng khóa học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào chương trình 2+1+1

 

Thành phần theo kế hoạch số 1059/KH-ĐHSP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h30

Phòng A4-104

Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Đồng Văn Quân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1A

Làm việc với Đoàn đại biểu Trung ương hội Hữu Nghị Lào - Việt

Hiệu trưởng Mai Xuân Trường, Trưởng phòng: KH-CN&HTQT, Đào tạo, CTSV, HC-TC, QLCSVC

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h30

Hội trường C1, KTX, Thư viện

Trung ương hội Hữu Nghị Lào - Việt gặp gỡ lưu học sinh Lào và thăm cơ sở vật chất

Phó Hiệu trưởng Từ Quang Tân, Trưởng phòng: KH-CN&HTQT, CTSV, QLCSVC, CNTT&TV

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa Sinh học, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Từ Quang Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Phòng A1A

Họp triển khai kế hoạch chuẩn bị Kiểm toán nhà nước năm 2022

Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT; Chủ tịch CĐ trường; Trưởng, Phó các phòng: KH-TC; Đào tạo; HC-TC; QLCSVC; CTSV; KH-CN&HTQT; BĐCLGD; CNTT-TV; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên; Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc; Trung tâm Tin học miền núi; Viện Nghiên cứu Xã hội và nhân văn Miền núi.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KHTC

Thứ Ba

Ngày

19/7/2022

8h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Đồng Văn Quân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

8h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Phòng KHCN&HTQT, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Từ Quang Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Đồng Văn Quân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Phòng CNTT và Thư viện, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Bùi Đức Nguyên - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Tư

Ngày

20/7/2022

8h00

Phòng A1A

Hội đồng giáo sư cơ sở họp phiên thứ 2 thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ; các văn bản sao chụp; thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên. Căn cứ kết qủa thẩm định, Hội đồng Giáo sư cơ sở quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan

Hội đồng GSCS năm 2022, tổ giúp việc

Chủ tịch Hội đồng GSCS năm 2022

Phòng KH-CN&HTQT

9h30

Hội trường C1

Đón đoàn Đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc tại Trường

Tập thể lãnh đạo Trường; lãnh đạo các phòng; Đại diện lãnh đạo các khoa; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên

Đoàn Đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào

Phòng KH-CN&HTQT

13h00

Phòng A4-104

Đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên PGS

Hội đồng thẩm định ngoại ngữ  (Theo QĐ số 1725 /QĐ-ĐHSP ngày 12/07/2022), ứng viên PGS

Chủ tịch Hội đồng thẩm định ngoại ngữ 

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa Vật lý, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Từ Quang Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

21/7/2022

8h00

Phòng A1A

Hội đồng GSCS họp phiên thứ 3 để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan. Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của ứng viên; trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên

Hội đồng GSCS năm 2022, tổ giúp việc và ứng viên PGS

Chủ tịch Hội đồng GSCS năm 2022

Phòng KH-CN&HTQT

11h30

Phòng A1A

Hội đồng GSCS họp phiên thứ 4 để thông qua danh sách những ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm

Hội đồng GSCS năm 2022

Chủ tịch Hội đồng GSCS năm 2022

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Bùi Đức Nguyên - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Cơ sở vật chất, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

22/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Hóa phân tích

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

13h30

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Trung tâm Số

Đại hội Hội CCB ĐHTN lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Theo giấy mời riêng

Ban Tổ chức Đại hội

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Hà Trần Phương -Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

19h30

Phòng A1B

Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Bùi Đức Nguyên - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thứ Bảy

Ngày

23/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDH tiếng Anh

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Chủ nhật

Ngày

24/7/2022

Cả ngày

Phòng A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDH tiếng Anh

Hội đồng chấm luận văn, học viên cao học và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....