Lịch công tác tuần từ ngày 25-31/7/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

25/7/2022

7h30

Hội trường C1

Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường quản lý

Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; trưởng/phó các bộ môn thuộc khoa của Trường; viên chức và người lao động là Giáo sư, Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

8h30

Phòng 104, Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Quang Hiệu, chuyên ngành LL&PP dạy học BM Vật lý

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

10h00

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường quản lý

Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký Hội đồng trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, trưởng các đơn vị thuộc Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

11h00

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Trường (lần 2) triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường quản lý

Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Cục QLCL, Bộ GD&ĐT về điều kiện tổ chức thi tiếng Việt

TS. Từ Quang Tân, PGS.TS Bùi Đức Nguyên; Lãnh đạo Phòng: BĐCLGD, Đào tạo, QLCSVC;

Lãnh đạo Trung tâm HTQT-ĐTTV; Đại diện BCN Khoa Ngữ văn

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Trung tâm HTQT-ĐTTV

15h00

Phòng họp B, Nhà A1

Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện Ban Thường vụ, toàn thể đảng viên trong chi bộ

Đ/c Bùi Đức Nguyên - Ủy viên BTV Đảng ủy  dự và chỉ đạo

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

26/7/2022

8h00

Phòng họp B, Nhà A1

Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân sư phạm Tin học để gửi thẩm định

Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng BĐCLGD; Thành viên các nhóm công tác viết báo cáo TĐG của Khoa Toán

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCLGD

14h00

Phòng họp B, Nhà A1

Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân sư phạm Tiếng Anh để gửi thẩm định

Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng BĐCLGD; Thành viên các nhóm công tác viết báo cáo TĐG của Khoa Ngoại ngữ

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCLGD

9h00-11h00

Giảng đường B2

Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ khóa tập huấn giáo viên tiểu học tỉnh Thái Nguyên

Đoàn công tác của ĐHSPQG Daegu, Hàn Quốc; Đại diện lãnh đạo Phòng: KH-CN&HTQT, QLCSVC, CNTT-TV

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng họp 1 - ĐHTN

Hội nghị triển khai công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Đại diện ban chỉ huy quân sự Trường

Ban CHQS ĐHTN

Ban CHQS ĐHTN

15h30-16h45

Phòng họp A, Nhà A1 

Làm việc với đoàn công tác của Đại học Sư phạm Quốc Gia Daegu, Hàn Quốc

Ban Giám hiệu; Phòng KH-CN&HTQT; Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng QLCSVC, Phòng CNTT-TV, Phòng KH-TC, Khoa GDTH, Khoa NN, Trung tâm HTQT-ĐTTV.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

17h00-17h30

Hội trường C1

Lễ kí kết hợp tác với Đại học Sư phạm Quốc Gia Daegu, Hàn Quốc

Ban Giám hiệu; Phòng KH-CN&HTQT; Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng QLCSVC, Phòng CNTT-TV, Phòng KH-TC, Khoa GDTH, Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm HTQT-ĐTTV.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

27/7/2022

8h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp ban chỉ đạo rà soát chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thành phần theo Quyết định số 319/QĐ-ĐHSP ngày 22/2/2022

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

14h00

Phòng họp B, Nhà A1

Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân Giáo dục Tiểu học để gửi thẩm định

Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng BĐCLGD; Thành viên các nhóm công tác viết báo cáo TĐG của Khoa GDTH

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCLGD

Thứ Năm

Ngày

28/7/2022

8h00-11h30

Phòng họp A, Nhà A1

Làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT về điều kiện tổ chức thi  đánh giá năng lực tiếng Việt

- Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT

- Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm HTQT-ĐTTV, Phòng BĐCLGD, Phòng QLCSVC, Phòng ĐT, Khoa Ngữ văn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Trung tâm HTQT-ĐTTV

15h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

 Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

29/7/2022

9h00-11h30

Hội trường C1

ĐSQ Lào làm việc với LHS học dự bị tiếng Việt của Trường

- Phòng VH-GD ĐSQ Lào

- Lãnh đạo Phòng KH-CN&HTQT; Lưu học sinh Lào học dự bị tiếng Việt

Cán bộ Phòng VH-GD, ĐSQ Lào

Phòng KH-CN&HTQT

8h00

Phòng họp B, Nhà A1

Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân Giáo dục chính trị để gửi thẩm định

Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng BĐCLGD; Thành viên các nhóm công tác viết báo cáo TĐG của Khoa GDCT

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCLGD

14h00

Phòng họp B, Nhà A1

Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân Giáo dục Thể chất để gửi thẩm định

Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng BĐCLGD; Thành viên các nhóm công tác viết báo cáo TĐG của Khoa TDTT

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCLGD

Thứ Bảy

Ngày

30/7/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

31/7/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....