Lịch công tác tuần từ 15-21/8/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

15/8/2022

14h00

Online tại Phòng họp A1 Nhà A

Họp giao ban trực tuyến về công tác tuyển sinh và đào tạo các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học

PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

Bộ GD&ĐT

Phòng HCTC

Thứ Ba

Ngày

16/8/2022

8h00

Bộ GD&ĐT

Tham dự cuộc họp triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

PGS.TS. Bùi Đức Nguyên; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng CLCSVC; Trưởng phòng CNTT-TV; Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học

Bộ GD&ĐT

Phòng HCTC

14h00

Phòng 104

Nhà A4

Đón tiếp đại biểu chiến sỹ Đoàn 1040 về dự giao lưu, kỷ niệm 50 năm Đoàn 1040 lên đường vào chiến trường Miền nam chiến đấu

Các đại biểu chiến sỹ Đoàn 1040

Ban Liên lạc Đoàn 1040

Hội CCB Trường

15h30

Phòng họp A1A

Họp tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV năm 2022

TS. Từ Quang Tân; đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-CN&HTQT, Công tác Sinh viên, HC-TC, QLCSVC, CNTT-TV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

TS. Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

17/8/2022

8h00

Hội trường C1

Giao lưu, kỷ niệm 50 năm Cựu chiến binh Đoàn 1040 lên đường vào Nam chiến đấu

Khách mời, đại biểu chiến sỹ Đoàn 1040

Ban Liên lạc Đoàn 1040

Hội CCB Trường

14h30

 Hội trường C1

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

18/8/2022

8h30

Phòng 104

Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Xayyasit Nouamphone, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

7h30

Hội trường lớn Trung tâm GDQP và AN, ĐHTN

Khai mạc huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2022

- Đối tượng cán bộ chiến sĩ năm nhất theo Quyết định số 1974/QĐ-ĐHSP ngày 12/8/2022

- Đại diện Ban chỉ huy Quân sự Trường

Ban CHQS Đại học Thái Nguyên

Ban CHQS Trường

14h30

 Hội trường C1

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h30

Phòng họp A Nhà A1

Họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

TS. Từ Quang Tân; Các Trưởng khoa; Lãnh đạo phòng KH-CN&HTQT (Theo Quyết định số  1973        /QĐ-ĐHSP ngày 12/8/2022)

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

(Chủ tịch Hội đồng)

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

19/8/2022

8h00

Trường Đại học Xây Dựng

Hội nghị Tổng kết công tác tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam giai đoạn 2022-2030

TS. Từ Quang Tân

Bộ GD&ĐT

Phòng HCTC

Thứ Bảy

Ngày

20/8/2022

8h00

Trường Đại học Xây Dựng

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

PGS.TS. Hà Trần Phương, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên

Bộ GD&ĐT

Phòng HCTC

6h30-11h30

Hội trường C1

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV năm 2022

Theo kế hoạch số 1210/KH-ĐHSP ngày 10/8/2022

Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thái Nguyên

 

Phòng KH-CN&HTQT

Chủ nhật

Ngày

21/8/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....