Lịch công tác tuần từ 29.8-04.9.2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

29/8/2022

8h00

Hội trường C1

Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Thành phần theo thông báo của Phòng Hành chính Tổ chức

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Phòng HCTC

9h30

Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN mở rộng

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022; Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023; Xét kỷ luật sinh viên

Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo các Phòng/Khoa chuyên môn

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

 

Phòng CTSV

14h00

Phòng họp số 2 - ĐHTN

Họp Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên mở rộng

Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội sinh viên Trường

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp số 1 - ĐHTN

Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện bước 3 Quy hoạch Cán bộ Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp số 1 - ĐHTN

Hội nghị Ban chấp hành thực hiện bước 4 Quy hoạch Cán bộ Công đoàn)

Ủy viên BCH Công đoàn ĐHTN

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

30/8/2022

8h00

Phòng 104

Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hòa, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

8h00

Hội trường Trung tâm Số, ĐHTN

Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn tài nguyên số và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên”

Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo: Phòng CNTT-TV, Phòng Đào tạo

Trưởng ban tổ chức Hội thảo

Ban Đào tạo

8h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp Ban chỉ đạo và tổ soạn thảo Chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư

Thành viên theo Quyết định số 1223/QĐ-ĐHSP ngày 31/5/2022

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-TC

8h30

Phòng họp B, Nhà A1

Họp về công tác tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý châu Á lần thứ V

Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH-CN&HTQT, Phòng HC-TC, Phòng CTSV, Phòng QLCSVC; Phòng KH-TC; Phòng CNTTTV; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên

 

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

 

 

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

15h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

14h00

Phòng họp B, Nhà A1

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại phó trưởng Khoa Ngữ văn

Cán bộ, viên chức Khoa Ngữ văn

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng HCTC

Thứ Tư

Ngày

31/8/2022

8h00

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định kết quả đánh giá và chấm điểm thi đua các đơn vị đào tạo năm học 2021-2022

Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các Phòng, Cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng

Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên

Phòng HCTC

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Xét tốt nghiệp các lớp VLVH đợt tháng 8 năm 2022

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Đào tạo, BĐCLGD, CTSV, KH-TC, GDTH, GDMN và kế toán trưởng

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

14h30

Phòng họp A, Nhà A1

(Sau cuộc họp lúc 14h00)

Xét hoàn thành khóa học Bồi dưỡng tiếng Việt cho LHS đợt 2 năm 2022

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Đào tạo, BĐCLGD, CTSV, KH-TC, KHCN&HTQT và đại diện lãnh đạo Khoa Ngữ văn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

15h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

01/9/2022

Nghỉ lễ 02/9

Thứ Sáu

Ngày

02/9/2022

Nghỉ lễ 02/9

Thứ Bảy

Ngày

03/9/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

04/9/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

 

loading....