Lịch công tác tuần từ 5-11/9/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

05/9/2022

8h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp giao ban tháng 9 năm 2022

Tập thể lãnh đạo trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

Sau cuộc họp giao ban

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị tuyên truyền về dân chủ cơ sở

Tập thể lãnh đạo trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng BĐCLGD

Sau cuộc họp Hội nghị tuyên truyền về DCCS

Phòng họp A, Nhà A1

Họp xét điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ K28A

Theo Quyết định số 2125/QĐ-ĐHSP ngày 31/8/2022

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

9h30

Phòng 104,

Nhà A4

Test đường truyền phòng hội thảo

BTC, Tổ phục vụ Hội nghị

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng 104,

Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hoàng Thị Cương, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

13h30

Hội trường C1

Tổng duyệt chương trình Khai mạc Hội nghị Khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V

BTC, Tổ phục vụ Hội nghị

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

15h00-17h00

Hội trường C1, Phòng B4.A, Phòng 906-A4

Test đường truyền các phòng hội thảo của Hội nghị Khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V

BTC, Tổ phục vụ Hội nghị

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

06/9/2022

8h30

Phòng 104,

Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên ngành Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lý

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

8h30

Hội trường C1

Phiên khai mạc Hội nghị khoa học Địa lý châu Á lần thứ V

Ban Giám hiệu; BTC, Tổ phục vụ Hội nghị; Giảng viên, sinh viên quan tâm tham dự

 

Ban tổ chức Hội thảo

 

 

Phòng KH-CN&HTQT

13h30

Phòng họp A1-A, Phòng Hội thảo B4-A, Phòng A4-104, Phòng A4-906

Hội nghị khoa học Địa lý châu Á lần thứ V

BTC; Tổ phục vụ Hội nghị; Giảng viên, sinh viên quan tâm tham dự

Ban tổ chức Hội thảo

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

07/9/2022

Sáng: 8h30

Chiều: 13h30

Phòng họp A1-A, Phòng Hội thảo B4-A, Phòng A4-104

Hội nghị khoa học Địa lý châu Á lần thứ V

BTC; Tổ phục vụ Hội nghị; Giảng viên, sinh viên quan tâm tham dự

Ban tổ chức Hội thảo

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

08/9/2022

13h00

Phòng họp A1-A

Họp Hội đồng Địa lý châu Á & Hội thảo chuyên đề

Thành viên Hội đồng

Hội đồng Địa lý châu Á

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Hội trường C1

Hội nghị VC-NLĐ Trường năm học 2022-2023

Đại biểu mời, đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu từ các đơn vị

Đoàn chủ tịch

Phòng HCTC

Thứ Sáu

Ngày

09/9/2022

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

10/9/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

11/9/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....