Lịch công tác tuần từ 03/10-09/10/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

03/10/2022

7h30

Phòng họp A, Nhà A1

Họp giao ban tháng 10 năm 2022

Tập thể lãnh đạo trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

8h00

Phòng họp A, Nhà A1 (Sau giao ban)

Họp xét tốt nghiệp các lớp VLVH đợt tháng 9

Ban Giám hiệu; trưởng các đơn vị: ĐT, BĐCLGD, CTSV, KH-TC, GDMN, GDTH, Lịch sử và Kế toán trưởng

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Đào tạo

8h30

Phòng họp A, Nhà A1 (Sau xét tốt nghiệp VLVH)

Họp xét xử lý học vụ các lớp VLVH học kỳ 2 năm học 2021-2022

Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị: ĐT, BĐCLGD, CTSV, KH-TC, GDMN, GDTH, GDCT Toán, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và Kế toán trưởng

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Đào tạo

8h30-9h30

Tầng 1 và 2, Giảng đường B2

Phỏng vấn Nhóm Sinh viên

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Các cán bộ phụ trách đã được phân công

- Nhóm Sinh viên theo danh sách

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCCLGD

9h30-11h00

- Thăm quan kiểm tra Thư viện Trường, Phòng tư liệu các khoa

- Thăm quan, kiểm tra lớp học, hội trường, sân bãi, ký túc xá, y tế và cơ sở vật chất khác

- Tham quan, kiểm tra văn phòng Khoa, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng máy tính

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Các cán bộ phụ trách đã được phân công

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCCLGD

13h30-18h00

Phòng 104, Nhà A4

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Các cán bộ phụ trách của các Phòng, Khoa đã được phân công

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCCLGD

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 CTĐT thạc sĩ

- Đại diện TTKĐ-ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia ĐGN

- Trường: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Lãnh đạo các Phòng; Lãnh đạo 04 khoa: Hoá học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng BĐCLGD

Thứ Ba

Ngày

04/10/2022

Cả ngày

S: 8h00-12h0, C:13h30-18h0

Phòng 104, Nhà A4

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Các cán bộ phụ trách của các Phòng, Khoa đã được phân công

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng BĐCCLGD

9h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp B,

Nhà A1

Họp Ban Thường vụ Công đoàn

Ban Thường vụ Công đoàn

Chủ tịch CĐ

Đồng Văn Quân

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h30

Phòng họp B,

Nhà A1

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng

BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng Ban TTND

Chủ tịch CĐ

Đồng Văn Quân

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00-17h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo các khoa, phòng liên quan

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các phòng và 07 khoa theo danh sách

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng BĐCCLGD

Thứ Tư

Ngày

05/10/2022

10h00-12h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo các khoa, phòng liên quan

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các phòng và 07 khoa theo danh sách

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng BĐCCLGD

15h00-17h00

Hội trường C1

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 07 CTĐT cử nhân sư phạm

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện BGĐ, Ban KT&ĐBCLGD của ĐHTN

- Tập thể Lãnh đạo Trường.

- Lãnh đạo các phòng

- Toàn thể CB, GV của 07 khoa (Toán, Địa lý, Ngoại ngữ, Tâm lý giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Thể dục Thể thao)

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng BĐCCLGD

Thứ Năm

Ngày

06/10/2022

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

07/10/2022

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

08/10/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

09/10/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....