Khai giảng lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao cấp (Hạng I) tại Trung tâm 

 Ngày 15/04/2018, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao cấp (hạng I). Thời gian của khóa học từ ngày 15/04/2018 đến ngày 03/06/2018/2017 với 10 chuyên đề có nội dung về xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng; xu hướng đổi mới quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn; phát triển đội ngũ chuyên gia trong đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức; xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học… Địa điểm tổ chức khóa học tại Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, số 01, đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Nguyên.

3

GS. TS Thái Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Tham dự khóa học có 70 học viên là giảng viên của các Trường Đại học trong địa bàn. Chương trình lớp bồi dưỡng gồm có 10 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề) sau đây:

I.1: Chuyên đề 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam

I.2: Chuyên đề 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

I.3: Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường

I.4: Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề) sau đây:

II.1: Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH

II.2: Chuyên đề 6: Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

II.3: Chuyên đề 7: Phương thức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

II.4: Chuyên đề 8: Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức

II.5: Chuyên đề 9: Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

II.6: Chuyên đề 10: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

4

PGS. TS Mai Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Mai Xuân Trường đã thay mặt lãnh đạo Nhà trường gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Vinh đã tích cực phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cho giảng viên. Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ viên chức, từ đó góp phần phát triển công tác quản lý của Nhà trường. Ban Giám hiệu Trường và các đơn vị quản lý sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các học viên tham gia hoàn thành tốt khóa học. Lãnh đạo Nhà trường cũng gửi lời động viên đến các học viên cố gắng sắp xếp thời gian tham gia học tập và hoàn thành tốt khóa học.

Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Vinh cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao cấp (hạng I) theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

loading....