Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Lịch công tác tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần từ 1 - 7/7/2019

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Lịch công tác tuần từ 10 - 16/6/2019

Lịch công tác tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Lịch công tác tuần từ 27/5 - 2/6/2019

Lịch công tác tuần từ 20 - 26/5/2019

Lịch công tác tuần từ 13 - 19/5/2019

Lịch công tác tuần từ 6 - 12/5/2019

Lịch công tác tuần từ 29/4 - 5/5/2019

Lịch công tác tuần từ 22 - 28/4/2019

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/4/2019