Lịch công tác tuần từ 09-15/5/2022

Lịch công tác tuần từ 02-08/5/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 25/4-01/5/2022

Lịch tuần từ ngày 18-24/4/2022

Lịch công tác từ ngày 04-10/4/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 28/3/2022-03/4/2022

Lịch công tác từ ngày 14-20/3/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 7-13/3/2022

Lịch tuần từ ngày 28/2/2022-06/3/2022

Lịch công tác tuần từ 21-27/02/2022

Lịch công tác tuần từ 14-20/02/2022

Lịch công tác tuần từ 07-13/02/2022

Lịch công tác từ 17-23/01/2022

Lịch công tác từ 10-16/01/2022

Lịch Công tác tuần từ 03-09/01/2022