Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021-02/01/2022

Lịch công tác tuần từ 20-26/12/2021

Lịch công tác từ 13-19/12/2021

Lịch công tác tuần từ 06-12/12/2021

Lịch công tác từ 29/11/2021-05/12/2021

Lịch tuần công tác từ ngày 22-28/11/2021

Lịch công tác tuần từ 15-21/11/2011

Lịch công tác tuần từ 08-14/11/202

Lịch công tác tuần từ 01/11/2021-07/11/202

Lịch tuần từ 18-24/10/2021

Lịch công tác tuần từ 11-17/10/2021

Lịch công tác tuần từ 04-10/10/2021

Lịch tuần từ ngày 27/9-03/10/2021

Lịch tuần từ ngày 20-26/9/2021

Lịch Công tác từ 13-19/9/2021