Lịch công tác từ 06-12/9/2021

Lịch công tác tuần từ 30/8-05/9

Lịch công tác tuần từ 23-29/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 16-22/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 09-15/8/2021

Lịch công tác tuần từ 02-08.8.2021

Lịch công tác tuần từ 26.7-01.8.2021

Lịch công tác tuần từ 19-25/7/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12/7/2021 ĐẾN 18/7/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

Lịch Công tác tuần từ 28/6/2021-4/7/2021

Lịch công tác tuần từ 21-27/5/2021

Lịch công tác tuần từ 14-20/6/2021

Lịch công tác tuần từ 07-13/6/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021