Lịch tuần từ 01-07/02/2021

Lịch công tác tuần từ 25-31/01/2021

Lịch công tác tuần từ 18 - 24/01/2021

Lịch công tác tuần từ 11 - 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/01 ĐẾN 10/01/2021

Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 - 03/01/2021

Lịch công tác tuần từ 21 - 27/12/2020

Lịch công tác tuần từ 14 - 20/12/2020

Lịch công tác tuần từ 07 - 13/12/2020

Lịch công tác tháng 12 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 30/11 - 06/12/2020

Lịch công tác tuần từ 23 - 29/11/2020

Lịch công tác tuần từ 16 - 22/11/2020

Lịch công tác tuần từ 09 - 15/11/2020

Lịch công tác tuần từ 02 - 08/11/2020