Lịch công tác tháng 11 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 26/10 - 01/11/2020

Lịch công tác tuần từ 19 - 25/10/2020

Lịch công tác tuần 12-18/10/2020

Lịch công tác tuần từ 05 - 11/10/2020

Lịch công tác tháng 10 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 28/9 - 04/10/2020

Lịch công tác tuần từ 21 - 27/9/2020

Lịch công tác tuần từ 14-20/9/2020

Lịch công tác tuần từ 07-13.9.2020

Lịch công tác tháng 9 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 31/8 - 06/9/2020

Lịch công tác tuần từ 24 - 30/8/2020

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/8/2020

Lịch công tác tuần từ 10 - 16/8/2020