Lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên

04/09/2018 - 15/09/2018 || 9 buổi || Phòng 207, Trung tâm Phát triển kỹ năng Sư phạm

Lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên

18/11/2017 - 24/12/2017 || 11 chuyên đề || Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, số 30 đường Hoàng Công Chất, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (hạng III), Giáo viên tiểu học (hạ...

28/10/2017 - 31/12/2017 || 11 Chuyên đề || Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Võ Nhai