Lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên
 • Thời lượng : 9 buổi
 • Địa điểm : Phòng 207, Trung tâm Phát triển kỹ năng Sư phạm
 • Hạn đăng kí : 04/09/18 - 15/09/18
Lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên
 • Thời lượng : 11 chuyên đề
 • Địa điểm : Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, số 30 đường Hoàng Công Chất, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên.
 • Hạn đăng kí : 18/11/17 - 24/12/17
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (hạng III), Giáo viên tiểu học (hạng III), Giáo viên THCS (hạng II) tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai
 • Thời lượng : 11 Chuyên đề
 • Địa điểm : Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Võ Nhai
 • Hạn đăng kí : 28/10/17 - 31/12/17
Thống kê truy cập
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 0
  • Thành viên Thành viên 4
  • Tổng lượt truy cập Tổng 4
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 198140