Lịch công tác tuần 25 - 3/3/201

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25/2 - 3/3/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 25 - 31/3/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25 - 31/3/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 15 - 21/4/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 15 - 21/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 2 - 28/4/201

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 22 - 28/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 13 - 19/5/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 13 - 19/5/2019