Lịch công tác tuần 15 - 21/4/2019 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

15/4/2019

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Ba

Ngày

16/4/2019

Theo Kế hoạch

PH104 –A4

- Khảo sát chính thức  đánh giá ngoài 3 CTĐT: SP Ngữ văn, Lịch sử, GD Mầm non (hết ngày 20/4/2019).

 

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- BGH, Chủ tịch HĐ Trường;

- Hội đồng Tự đánh giá 4 CTĐT;

- Các cán bộ đầu mối lãnh đạo phòng/ban/trung tâm, các cán bộ hỗ trợ.

 

Trưởng đoàn

chuyên gia ĐGN

Phòng KT&ĐBCLGD

7h30

PHA1B

- Họp BTV Công đoàn trường.

- Toàn thể BTV Công đoàn trường.

Chủ tịch

Công đoàn

Văn phòng CĐ

8h00

PHA1B

- Họp BCH Công đoàn mở rộng.

- BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch

Công đoàn

Văn phòng CĐ

10h30

HT C1

- Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 3 CTĐT GD Mầm non, Lịch sử, SP Ngữ văn.

- Đoàn chuyên gia ĐGN; Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; Quan sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên; đại diện Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên;

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT;

- Hội đồng tự đánh giá 3 CTĐT;

- Toàn thể giảng viên Khoa GD Mầm non, Lịch sử, Ngữ văn;

- Trưởng và phó các phòng/ban/trung tâm chức năng;

- Ban Chủ nhiệm các khoa/bộ môn trực thuộc Trường.

Trưởng đoàn

chuyên gia ĐGN

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh sau đại học Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2019.

- PHTPT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo phòng Đào tạo (phụ trách SĐH).

Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Ban Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

17/4/2019

8h00

PHA1B

- Họp bàn về xây dựng cổng thông tin điện tử của Trường.

- PHT: Hà Trần Phương và nhóm nghiên cứu.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Trung tâm TT_TV

Thứ Năm

Ngày

18/4/2019

8h50

PH1ĐHTN

- Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ sung Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – BTĐU, PHT;

- PGS.TS Nguyễn Thị Tính – PHTPT.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban TCCB

9h00

PHA1A

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình khoa học giáo dục cấp Quốc gia.

- Văn phòng KHGD;

- Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo phòng KHCN&HTQT; Kế toán trưởng;

- Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Văn phòng KHGD

Phòng KH-CN&HTQT

13h30

TTHN

ĐHTN

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự bổ nhiệm bổ sung Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ Trường, BTĐTN CSHCM, Chủ tịch Hội CCB;

- Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Giảng viên cao cấp.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban TCCB

16h50

PH1ĐHTN

- Thông qua Hội đồng Đại học Thái Nguyên về phương án nhân sự được chọn.

- PHTPT: Nguyễn Thị Tính.

Chủ tịch HĐ ĐH

Phạm Hồng Quang

Ban TCCB

Thứ Sáu

Ngày

19/4/2019

14h00

PH1ĐHTN

Làm việc với UBND tỉnh Hà Giang.

- PHTPT: Nguyễn Thị Tính.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Bẩy

Ngày

20/4/2019

 

Theo kế hoạch

Trường ĐHSP

- Thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4/2019.

- Theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Giám đốc – Chủ tịch HĐTS

Ban Đào tạo

7h30

HTC2

Ngày Hội việc làm Khoa Giáo dục Tiểu học lần thứ nhất – năm 2019.

- Toàn thể GV, sinh viên Khoa GD Tiểu học;

- Các đơn vị tuyển dụng;

- Khách mời.

Ban chủ nhiệm

Khoa GD Tiểu học

Khoa GD

Tiểu học

9h00

HT C1

- Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 3 CTĐT.

- Đoàn chuyên gia ĐGN; Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; Quan sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên; đại diện Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên;

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT;

- Hội đồng tự đánh giá 3 CTĐT;

- Trưởng và phó các phòng/ban/trung tâm chức năng;

- Toàn thể giảng viên các khoa/bộ môn trực thuộc Trường.

Trưởng đoàn

chuyên gia ĐGN

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày

21/4/2019

8h00

HTC1

- Hội thảo khoa học “Chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng chương trình bồi dưỡng giáo viên”.

- Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Thái Nguyên; Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên; Giáo viên cốt cán của tỉnh Thái Nguyên;

- BGH; CT Hội đồng Trường; Trưởng, phó các đơn vị trong Trường; toàn thể giảng viên.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng KH-CN&HTQT

Theo kế hoạch

Trường ĐHSP

- Thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4/2019.

- Theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Giám đốc – Chủ tịch HĐTS

Ban Đào tạo

loading....