Lịch công tác tuần 2 - 28/4/201 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

22/4/2019

9h00

PH104-A4

- Đánh giá bài luận, xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 4 năm 2019 chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục.

- Hội đồng đánh giá, xét tuyển;

- Thí sinh dự tuyển.

Hội đồng đánh giá,

xét tuyển

Phòng Đào tạo

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Mai Xuân Trường

VP ĐU

16h00

PHA1A

- Họp xét tuyển sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đi đào tạo sĩ quan dự bị.

- PHT: Hà Trần Phương; lãnh đạo các phòng: CTHSSV, HCTC, KH-TC, Đào tạo.

- Lãnh đạo các Khoa: Toán, Vật lý, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử, GDCT.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng CTHSSV

Thứ Ba

Ngày

23/4/2019

14h00

PHA1A

- Trao đổi, phối hợp và xây dựng kế hoạch hợp tác với Trung tâm Học liệu và CNTT.

- Trung tâm Học liệu và CNTT; Đại diện lãnh đạo Trường;

- Lãnh đạo Trung tâm TT-TV.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Trung tâm

TT-TV

15h00

TT Hội nghị

ĐHTN

- Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ Trường, BTĐTN CSHCM, Chủ tịch Hội CCB;

- Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Giảng viên cao cấp.

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Ban Tổ chức cán bộ

Thứ Tư

Ngày

24/4/2019

   

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

25/4/2019

8h00

PHA1B

- Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 4/2019.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Lãnh đạo phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

14h00

HTC1

- Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác thực tập sư phạm  và thực tế chuyên môn năm học 2018 – 2019.

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; đại diện Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm;

- Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn, Trưởng/Phó bộ môn phụ trách công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên; các giảng viên là trưởng các đoàn TTSP;

- Lớp trưởng các lớp TTSP.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

26/4/2019

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Hoa, chuyên ngành Địa lí học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PHA1A

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Mai Xuân Trường

VP ĐU

Thứ Bẩy

Ngày

27/4/2019

     

 

 

Chủ Nhật

Ngày

28/4/2019

     

 

 
loading....