Lịch công tác tuần 25 - 3/3/201 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

25/02/2019

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Phan Thanh Hải, chuyên ngành LL và PPGD Bộ môn Toán.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PHT1B

Khoa QT

- Làm việc với Đại học tổng hợp Laguna Philippin.

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng KH-CN&HTQT.

Giám đốc

ĐHTN

Ban HTQT

15h00

PHA1B

-  Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường.

- Ban Thường vụ Công đoàn trường 

Chủ tịch

 Công đoàn

VPCĐ

15h30

PHA1B

Họp Ban Chấp hành Công đoàn

- Toàn thể BCH Công đoàn trường

Chủ tịch

 Công đoàn

VPCĐ

16h00

PHA1B

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch

 Công đoàn

VPCĐ

Thứ Ba

Ngày

26/02/2019

8h00

PHA1B

- Kiểm tra hồ sơ các hoạt động ETEP năm 2018.

- Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Trưởng/phó nhóm các nhóm chuyên trách thực hiện các hoạt động của chương trình ETTEP năm 2018; Tổ kế toán phụ trách các nhóm chuyên trách.

Tổ trưởng

Tổ công tác

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

PH2ĐHTN

- Triển các khai các nhiệm vụ trọng tâm và tháng Thanh niên năm học 2018-2019

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV Trường.

Bí thư ĐTN, CTHSV

ĐHTN

Văn phòng ĐTN

Thứ Tư

Ngày

27/02/2019

8h00

PHA1B

- Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 02/2019.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

S:08h30-11h30

C:14h00-16h00

PH104-A4

- Hội thảo chuyên đề “Kĩ năng tư vấn trong trường học”.

 - Đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, BCN Khoa, giảng viên, sinh viên, học viên Khoa Tâm lý- Giáo dục, Giáo viên Trường PTTH Thái Nguyên và sinh viên các Khoa/bộ môn trong Trường (theo danh sách đăng kí), Giảng viên, sinh viên khác quan tâm.

Phó Hiệu trưởng PT Nguyễn Thị Tính

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

28/02/2019

15h00

PHA1A

- Họp về tổ chức Hội thảo quốc tế 2019 về giáo dục STEM.

- Ban giám hiệu; Chủ tịch HĐ Trường; Các chủ tịch Hội đồng ngành; Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT; Đại diện nhóm nghiên cứu STEM (theo danh sách mời)

 

Phó Hiệu trưởng PT Nguyễn Thị Tính

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

01/3/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày

02/3/2019

8h00

HTC1

- Hội nghị các biên liên quan về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân sư phạm.

- Đại biểu mời: BQL Chương trình ETEP; đại diện các trường sư phạm trong khối ETEP; Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các Ban: Đào tạo, Khảo thí &ĐBCLGD; Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên và lãnh đạo các phòng:GD trung học, GD tiểu học, GD mầm non; Lãnh đạo phòng GD thành phố Thái Nguyên và chuyên viên phụ trách chuyên môn; Một số cơ sở GD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- BGH; Đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm; BCN và Giảng viên các Khoa/Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng PT Nguyễn Thị Tính

Phòng Đào tạo

Chủ Nhật

Ngày

03/3/2019

 

 

 

 

 
loading....